Pintat de barana amb pintura de partícules metàl·liques

  • 0
pintura de partícules metàl·liques

Pintat de barana amb pintura de partícules metàl·liques

Pintat de barana i reixa d’acer amb lames de seguretat separades, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d’imprimació antioxidant i 2 d’acabat.

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat.


Leave a Reply

CERCAR

+ INFORMACIÓ